Voorbereiding (praktisch)

Denken aan uw eigen uitvaart of aan die van iemand van uw dierbaren is vanzelfsprekend niet aangenaam. Voor sommige mensen is het volledig uit den boze om hierover te spreken. Dat moeten we dan ook respecteren.
Er zijn ook mensen die alles graag minutieus voorbereiden.

Toch kan even nadenken over uw uitvaart later veel emotioneel leed of zelfs financiële zorgen voorkomen. We zien vaak dat de soms moeilijke keuzes bij een uitvaart kunnen leiden tot onenigheid tussen de nabestaanden. Uw notaris zal ongetwijfeld hetzelfde kunnen vertellen op financieel vlak.

Als men denkt aan de voorbereiding van een uitvaart zijn er een aantal vragen die bij de meeste mensen opkomen:

Hier volgt een beetje toelichting bij enkele begrippen

- WILSBESCHIKKING EN VOORAFREGELING:

De wilsbeschikking is het document dat u bij de dienst bevolking van het gemeentehuis kunt laten registreren. Dit document zorgt ervoor dat de keuze tussen begrafenis of crematie (+ uw gewenste begraafplaats of asbestemming) en uw geloofsovertuiging bij uw uitvaart met 100% zekerheid zullen worden gerespecteerd.

U kan sinds kort ook laten vermelden of u een uitvaartcontract heeft. Het ondernemingsnummer van uw begrafenisondernemer, de datum en het volgnummer van uw uitvaartcontract wordt geregistreerd in het rijksregister. Zo komt bij aangifte van het overlijden op tijd aan het licht dat u uw uitvaart nauwkeurig omschreven hebt. U bent dan zeker dat alles wordt uitgevoerd zoals u dat wenst.
In het uitvaartcontract kan de eventuele muziek, de soort lijkkist, enz. worden vastgelegd. Om een uitvaartcontract op te stellen komen we dus best eens samen.

Bij een voorafregeling wordt u alle info verschaft en stellen wij het contract op. U kunt uiteraard ook bij ons terecht om vooraf enkel wat informatie in te winnen zonder dat we de uitvaart al nauwkeurig omschrijven. 

Als u op www.vlaanderen.be zoekt op 'wilsbeschikking'  krijgt u de meest actuele uitleg over een wilsbeschikking.

- TESTAMENT:

In het testament wordt vooral beschreven wat er met uw bezittingen en/of uw rechten moet gebeuren na uw overlijden. De wet voorziet enkele maatregelen waardoor u niet 100% vrij bent in het opstellen van een testament. Zo kunt u uw eigen kinderen niet volledig uitsluiten. Het is aan te raden om een testament op te stellen via de notaris. Uw notaris kan u ook een aantal zaken voorstellen die u best doet voor uw overlijden.

Sinds het uitvaartcontract wordt geregistreerd bij de wilsbeschikking (zie hierboven) heeft het niet veel zin meer om uitvaartwensen neer te schrijven in uw testament. Een testament wordt ook meestal ten vroegste pas enkele dagen na het overlijden gelezen wat meestal al te laat is om nog iets van de beslissingen te kunnen wijzigen.

Op www.testament.be vindt u de meeste actuele uitleg over een testament.

- SUCCESSIEPLANNING:

De successierechten in Vlaanderen kunnen hoog oplopen. Om die hoge belasting te ontwijken (niet ontduiken!!) kan uw notaris en/of uw boekhouder u vele tips geven.

Op www.notaris.be vindt men altijd de meeste recente info met betrekking tot successieplanning.

- UITVAARTVERZEKERING:

Als u een wilsbeschikking en een uitvaartcontract opmaakt (zie hierboven) bent u zeker dat al uw uitvaartwensen zullen worden gerespecteerd. Toch kan er zich nog één probleem voordoen. Uw wensen zullen misschien niet ingewilligd worden als u zelf niet voldoende middelen nalaat om die te financieren. Daarom is het sterk aan te raden om het geschatte bedrag van uw uitvaart te laten verzekeren. Bij overlijden bent u dan zeker dat uw nabestaanden niets hoeven op te leggen.

Vraag ons gerust om advies ivm de verschillende aanbieders.

- ADRESSEN VERZAMELEN:

Naast alle keuzes die moeten gemaakt worden is het grootste werk voor de nabestaanden het verzamelen van de adressen voor de rouwbrieven. Het is dan ook een grote hulp als er een adressenlijst bestaat van familie, vrienden en kennissen.