Voorbereiding (emotioneel)

Naast alle praktische zaken die eventueel kunnen gedaan worden, bestaat er ook hulp om zich emotioneel bij een naderend overlijden bij te laten staan.

De meest gekende hulp die wordt aangeboden is de palliatieve zorg. Hoewel de hulp van een palliatieve eenheid er vooral in bestaat om de praktische zorgen weg te nemen bieden zij een sterke steun voor de patiënten en hun familie.

- Palliatieve Zorg West-Vlaanderen

- Palliatieve eenheid Ten Oever  (samenwerkingsinitiatief tussen AZ Groeninge en het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen)