Infrastructuur

De laatste decennia is er heel wat veranderd in de uitvaartsector. Vroeger werden de mensen vaak thuis opgebaard of in het mortuarium van het rust- of ziekenhuis. Voor de uitvaartplechtigheid werd de kist naar de kerk gebracht (met een lijkwagen of met paard en kar) en van daar ging men naar de begraafplaats. 

In de jaren 80 werden de eerste funeraria gebouwd als alternatief voor de thuisopbaringen en de mortuaria. 
 
Later begon er ook meer en meer vraag te komen naar crematies waardoor er in Brugge een crematorium werd gebouwd. Intussen is er ook één in Lochristi, Sint-Niklaas, Kortrijk... (en er is sprake van de Westhoek, Oostende...)

De begraafplaatsen zijn ook sterk veranderd door de extra mogelijkheden. Vroeger werd iedereen begraven en had men de keuze om in volle grond begraven te worden of in een grafkelder. Nu is er ook op iedere begraafplaats een strooiweide, een columbarium en een perceel met urnengraven.

De komst van het crematorium in Brugge ging gepaard met een alternatief voor de kerk. Er werd nl. een aula gebouwd waar mensen intieme plechtigheden konden houden volgens iedere geloofsovertuiging. 

Het nadeel van de aula van het crematorium in Brugge of Lochristi was dat iedereen zich zo ver moest verplaatsen. Daarom hebben wij in Moen en in Oostrozebeke een aula voor intieme plechtigheden bij het funerarium voorzien. De komst de grote aula in het crematorium in Kortrijk biedt een alternatief voor mensen die niet naar de kerk willen maar toch een uitvaartplechtigheid met veel mensen willen. Deze grote aula kan zelfs gebruikt worden als men niet kiest voor een crematie.