Bespreking met nabestaanden

Kort na het overlijden moet er heel wat geregeld worden. Om alle regelingen te treffen komen wij langs bij de familie of komt de familie naar ons.

Wat hebben wij hiervoor nodig:

- de identiteitskaart van de overledene
- het rijbewijs van de overledene
- het huwelijksboekje
- de parkeerkaart (gewone of mindervalidenparkeerkaart)

Wat wordt er besproken:

- keuze begrafenis of crematie
- de plechtigheid (kerk of aula)
- de begraafplaats of asbestemming
- de rouwaankondiging (rouwbrieven en krantenberichten)
- de rouwprentjes (kan later)
- de rouwmaaltijd of koffietafel (kan later)
 

Tijdens die regelingen geven wij de nodige uitleg en bieden we alle mogelijke keuzes aan. Zo moet er gekozen worden voor begrafenis of crematie, het al dan niet versturen van rouwbrieven of plaatsen van een krantenbericht, afscheidsviering in de kerk of in een aula, in intieme kring of publiek, verschillende concessies op het kerkhof enz.

De familie ontvangt een map met alle keuzemogelijkheden (rouwbrief, rouwprentje, gedichtjes, rouwmaatijd of koffietafel enz.). Bij een kerkelijke uitvaart verwittigen wij onmiddellijk de priester.

Kerk of aula

De laatste jaren worden veel uitvaartplechtigheden in een aula georganiseerd. De keuze om niet naar de kerk te gaan voor de uitvaart kan meerdere redenen hebben. Uiteraard zullen niet-katholieken niet naar de kerk gaan. Maar ook katholieke mensen kiezen soms voor een intieme uitvaartplechtigheid waarbij ze zelf kiezen wie zij voor de uitvaartplechtigheid willen uitnodigen.

Het is wel belangrijk dat deze keuze goed overwogen wordt. Soms zijn er vrienden en kennissen van de overledene die nooit contact hebben met de familie van de overledene. Het is dan ook moeilijk voor hen als men de kans niet krijgt om tijdens de uitvaartplechtigheid afscheid te nemen.